Go to content

Transitiebulletin pensioenen

Met het Transitiebulletin pensioenen wil de AFM de sector en deelnemers meenemen in en informeren over de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Dit bulletin wordt periodiek verstuurd na aanmelding.

Transitiebulletin nr. 19 - april 2024

In dit Transitiebulletin geven wij een voorbeeld van hoe wij terugkoppeling geven op een ingediend communicatieplan. Ook kondigen wij een onderzoek aan naar keuzebegeleiding. En op 6 juni is het jaarlijkse pensioenevent. Verder stellen we collega Céline Hameleers voor, gaan we in maatwerk bij communicatie over de pensioentransitie en de nauwe samenwerking tussen pensioenuitvoerders en adviseurs.

 

Transitiebulletin nr. 18 - maart 2024

In dit Transitiebulletin besteden we aandacht aan de aanpassing van klachtenprocedures door pensioenfondsen. Ook kondigen we 3 onderzoeken aan: naar opdrachtbevestiging, naar de communicatie over de Indexatie-AMvB en het overbruggingsplan, en naar het risicopreferentie-onderzoek. Verder stellen we collega Elmar Schmidt voor. 

Transitiebulletin nr. 17 - februari 2024

In het eerste Transitiebulletin van 2024 staan we stil bij een rapport over het tijdig informeren van deelnemers over hun variabele uitkering. Ook delen we de laatste bevindingen over het communicatieplan. En we stellen collega AnneMarie Smit voor.  

Transitiebulletin nr. 16 - december 2023

In dit laatste Transitiebulletin van 2023 aandacht voor de verduidelijkte communicatievereisten uit de Indexatie-AMvB 2023, evenwichtige communicatie tijdens de transitie en uit de terugkoppeling uit de Wtp-monitoringsuitvraag blijkt wanneer de fondsen dat vooral willen doen. En we stellen Ingrid Mertens voor.

Transitiebulletin nr. 15 - november 2023

Aandacht voor het transitieplan van sociale partners, 5 vragen (en antwoorden over scenariobedragen en we stellen collega Kees Versluis voor.

Transitiebulletin nr. 14 - oktober 2023

In dit Transitiebulletin behandelen we vragen over de leidraden voor communicatieplannen en keuzebegeleiding. In het Platform pensioentransitie is onze toezichtagenda besproken, daar gaan we op in. En we stellen collega Sarah Hurkmans voor.  

 

Transitiebulletin nr. 13 - september 2023

In dit eerste Transitiebulletin na de zomervakantie gaan we in op de eerste beoordeelde communicatieplannen, beantwoorden 5 vragen over scenariobedragen en kijken naar de recentelijk gepubliceerde Leidraad pensioenadvies. Verder stellen we collega Bram de Witte voor.

Transitiebulletin nr. 12 - juli 2023

In dit laatste Transitiebulletin voor de zomervakantie kijken we naar de recentelijk gepubliceerde Leidraad opdrachtbevestiging, gaan in op de eerste bijeenkomst van het platform pensioentransitie en verder stellen we collega Lisa de Vries voor.

Transitiebulletin nr. 11 - juni 2023

In dit Transitiebulletin een terugblik op het pensioenevent van 1 juni. Ook is er aandacht voor onder meer de verkenning van het risicopreferentieonderzoek, het Sectorbeeld Pensioenen en een update over het opstellen van communicatieplannen. Ook stellen we een van de collega's voor: Jelle van der Weide.

Transitiebulletin nr. 8 - februari 2023

Het jaar 2023 is begonnen met een aantal publicaties vanuit de AFM die raken aan de pensioensector. Verder stellen we in dit Transitiebulletin weer een van onze collega's voor en gaan in op een onderzoek dat binnenkort verschijnt.

Transitiebulletin nr. 7 - december 2022

In het laatste Transitiebulletin van 2022, nr. 7 aandacht voor onder andere communicatie over pensioenverhoging, correctiebeleid en Tom Wijnhorst wordt voorgesteld.

Transitiebulletin nr. 6 - november 2022

In Transitiebulletin nr. 6 aandacht voor onder andere de gevolgen van het uitstel van de Wet toekomst pensioenen, 5 vragen over het risicopreferentieonderzoek en het proactief melden van overtredingen.

Transitiebulletin nr. 4 - juli 2022

In het vierde Transitiebulletin pensioenen kijken we terug op het rondetafelgesprek over de guidance keuzebegeleiding, stellen we Richard Schröder voor en leggen uit wat sectortoezicht is.

Transitiebulletin nr. 3 - juni 2022

In het derde Transitiebulletin pensioenen blikken wij terug op het pensioenevent en vragen aandacht voor de SFDR-rapportage.