Transitiebulletin pensioenen

Met het Transitiebulletin pensioenen wil de AFM de sector en deelnemers meenemen in en informeren over de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel dat vermoedelijk per 1 juli 2023 in werking treedt. Dit bulletin wordt periodiek verstuurd na aanmelding.

Transitiebulletin nr. 8 - februari 2023

Het jaar 2023 is begonnen met een aantal publicaties vanuit de AFM die raken aan de pensioensector. Verder stellen we in dit Transitiebulletin weer een van onze collega's voor en gaan in op een onderzoek dat binnenkort verschijnt.

Transitiebulletin nr. 7 - december 2022

In het laatste Transitiebulletin van 2022, nr. 7 aandacht voor onder andere communicatie over pensioenverhoging, correctiebeleid en Tom Wijnhorst wordt voorgesteld.

Transitiebulletin nr. 6 - november 2022

In Transitiebulletin nr. 6 aandacht voor onder andere de gevolgen van het uitstel van de Wet toekomst pensioenen, 5 vragen over het risicopreferentieonderzoek en het proactief melden van overtredingen.

Transitiebulletin pensioenen nr. 4 - juli 2022

In het vierde Transitiebulletin pensioenen kijken we terug op het rondetafelgesprek over de guidance keuzebegeleiding, stellen we Richard Schröder voor en leggen uit wat sectortoezicht is.

Transitiebulletin pensioenen nr. 3 - juni 2022

In het derde Transitiebulletin pensioenen blikken wij terug op het pensioenevent en vragen aandacht voor de SFDR-rapportage.