praat en denkballonnetjes 400x200
Nieuws 07/11/22

Meld mogelijke wetsovertredingen proactief bij de AFM

De AFM verwacht dat pensioenuitvoerders doorlopend (blijven) voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. We roepen pensioenuitvoerders op overtredingen – bijvoorbeeld rond informatieverstrekking - proactief bij ons te melden.

Pensioenuitvoerders moeten voldoen aan verschillende wettelijke verplichtingen, waaronder het tijdig versturen of beschikbaar stellen van correcte, evenwichtige en duidelijke informatie. Wij houden hier toezicht op. Wij verwachten dat pensioenuitvoerders zelf proactief monitoren of zij doorlopend (blijven) voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. Mocht je niet (volledig) voldoen aan een bepaalde wettelijke eis, meld dat dan proactief bij ons via pensioen@afm.nl.

Vaak informatieverstrekking, maar ook andere overtredingen

Meldingen hebben regelmatig betrekking op informatieverstrekking. Bijvoorbeeld over UPO’s die (deels) niet tijdig zijn verstuurd of incorrecte informatie bevatten, startbrieven die niet zijn verstuurd of een foutieve weergave in de Mijnomgeving. Uiteraard kunnen meldingen ook betrekking hebben op mogelijke overtredingen van andere wettelijke vereisten.

Zelf melden helpt bij beoordeling

Wij gebruiken je melding om ons risicogestuurde toezicht vorm te geven. Het is niet zo dat een melding altijd tot formele handhaving leidt. Het zelf melden van een (mogelijke) overtreding, wegen we mee in onze beoordeling.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.