Go to content

Bewaarders

Om bewaarder te kunnen zijn voor een of meer beleggingsinstellingen moet een partij over een vergunning beschikken. We spreken over beleggingsinstellingen zoals ABI’s – Alternatieve Beleggings Instelling en ICBE’s – Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten. 

Toetsing nodig

Voordat (beoogde) dagelijks beleidsbepalers, commissarissen en medebeleidsbepalers bij bewaarders worden aangesteld moeten zij getoetst worden door de AFM.