Go to content

Toezicht, beleid en samenwerkingen van de AFM

Wij houden toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren, lenen, pensioenen, kapitaalmarkten, assetmanagement en accountantsorganisaties en verslaggeving. Het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten. En dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken.

De AFM is een zelfstandig bestuursorgaan met wettelijke taken en bevoegdheden. De minister van Financiën benoemt de bestuursleden van de AFM. Ook keurt de minister de begroting en statutenwijzigingen van de AFM goed.

Nationaal

De AFM werkt samen met veel andere organisaties zoals het Ministerie van Financiën, De Nederlandsche Bank en Autoriteit Consument & Markt. Onze belangrijkste nationale samenwerkingsverbanden vindt u hier.

Internationaal

Internationale standaarden en Europese regelgeving bepalen voor een groot deel hoe ons toezicht wordt ingevuld. In ons toezicht streven wij naar intensieve en efficiënte samenwerking met toezichthouders binnen en buiten de EU.