Go to content

Informatie voor pensioenuitvoerders

Een zorgvuldige behandeling van de deelnemer is een kernpunt van de nieuwe pensioenwet. De AFM ziet daarop toe.

Wij houden gedragstoezicht op pensioenuitvoerders op basis van onder andere de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht.

In de linker- en rechterkolom vindt u meer informatie over ons toezicht. Onderwerpen die specifiek betrekking hebben op de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel, vindt u op de pagina ‘Aanpak transitie’. Hier vindt u informatie over het communicatieplan, risicopreferentieonderzoek, opdrachtbevestiging en verslagen van het periodieke Platform pensioentransitie.

Tijdens de transitie proberen we nauw contact te houden met pensioenuitvoerders. Dat doen we onder meer door één-op-ééngesprekken, het geven van (externe) presentaties, het organiseren van rondetafels en ons jaarlijkse pensioenevent. Dit geeft ons de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en dilemma’s en good practices met elkaar te delen.

Uitkomsten verwerken wij in Q&A’s. Daarnaast publiceren wij periodiek ons Transitiebulletin pensioenen, waarin we het laatste nieuws opnemen over onderwerpen waarop wij toezicht houden. Ook vindt u onze Toezichtagenda daarin terug. In de Toezichtagenda vermelden wij onze belangrijkste toezichtactiviteiten. Denk hierbij aan (verkennende) onderzoeken die lopen of binnenkort gestart worden, rapporten of leidraden die we publiceren en rondetafels die plaatsvinden. Zo blijft u op de hoogte van ons toezicht en kunt u zich daarop tijdig voorbereiden.

In het onderstaande korte filmpje maakt u kennis met het AFM-pensioenteam en ons gedragstoezicht.

Alsjeblieft accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.

Pensioenteam in gesprek met de sector