Go to content

Informatie voor pensioenuitvoerders

Als gedragstoezichthouder vindt de AFM het van belang dat het pensioen dat deelnemers ontvangen aansluit bij de behoeften en risico’s die zij kunnen en willen dragen en dat deelnemers realistische verwachtingen hebben over hun pensioen. De AFM houdt toezicht op pensioenuitvoerders op basis van o.a. de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht.

Gedragstoezicht is in de nieuwe pensioenwet belangrijker geworden. Tijdens de transitie zal de AFM over diverse onderwerpen in gesprek gaan met de sector aan de hand van rondetafelbijeenkomsten, seminars en 1-op-1-gesprekken.

In dit korte filmpje maakt u kennis met het AFM-pensioenteam en de uitbreiding van het gedragstoezicht.

Alsjeblieft accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.

Pensioenteam in gesprek met de sector