Digitalisering

Digitalisering en nieuwe technologieën zorgen voor fundamentele veranderingen in de manier waarop financiële producten en diensten worden aangeboden.

Toegang tot advies en producten via bijvoorbeeld apps en digitale marketing, wordt laagdrempeliger en het meerendeel van de handel op de financiële markten verloopt via algoritmes. Ook BigTech en FinTech-partijen breiden hun financiële dienstverlening gestaag uit.

Gebruikersgemak en laagdrempelige toegang moet echter in balans blijven met de risico’s die klanten kunnen en willen dragen. Nieuwe Europese wet- en regelgeving, waaronder MiCAR, DORA en de AI-verordening, zorgt voor richting van diverse digitale ontwikkelingen en beperking van potentiële risico’s. Met name voor kwetsbare groepen.

Risico's bij Initial Coin Offerings

ICO’s brengen risico's met zich mee en worden vaak zo gestructureerd dat zij buiten het toezicht van de AFM vallen.

Regels voor posten over beleggen

Het verspreiden van content over beleggen op sociale media en websites is gebonden aan regels.