Go to content
Attention:

Lukt het niet om in te loggen op het AFM Portaal?

Het kan helpen om uw browsergeschiedenis/cookies te verwijderen

Digitalisering

Digitalisering en platformisering zorgen voor grote veranderingen in de manier waarop financiële producten en diensten worden aangeboden en afgenomen.

De toenemende afhankelijkheid van digitale systemen in combinatie met de trend van uitbesteding van digitale bedrijfsprocessen zorgt voor kwetsbaarheden in de financiële sector. In de verandering van de sector spelen BigTech en FinTech partijen een aanjagende rol. Passend in de bredere trend van platformisering gaan traditionele financiële instellingen partnerships met deze bedrijven aan. Deze ontwikkeling kan leiden tot innovatie en kostenbesparing, maar kan ook margedruk en concentratierisico’s veroorzaken.

MiCAR en DORA

Nieuwe Europese wet- en regelgeving tracht de richting van diverse digitale ontwikkelingen te beïnvloeden en potentiële risico’s aan te pakken. Zo heeft de Digital Operational Resilience Act (DORA) tot doel de digitale weerbaarheid van ondernemingen te versterken en zet de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) een eerste stap in de regulering van crypto’s.

Artificial Intelligence

Toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI) kunnen risico’s met zich meebrengen. Ook in de financiële sector worden de mogelijkheden die AI biedt vaker benut. Enerzijds biedt het gebruik van AI kansen, omdat klanten effectiever en tegen lagere kosten bediend kunnen worden. Maar het gebruik kan ook risico’s met zich meebrengen, bijvoorbeeld wanneer het onduidelijk is hoe een AI-model tot een bepaalde uitkomst komt.

De in ontwikkeling zijnde Europese AI-verordening zal meer aangrijpingspunten gaan bieden om de in potentie grote impact van AI op de financiële dienstverlening aan burgers en bedrijven in goede banen te leiden.

Prioritering in ons toezicht

De AFM geeft prioriteit aan marktpartijen die producten laagdrempelig aanbieden via apps en ook aan digitale marketing richting consumenten. Wij willen voorkomen dat consumenten nudges krijgen in de richting van producten of diensten die niet primair in hun belang zijn.

Het toezicht op de digitale aspecten van beheerste bedrijfsvoering wordt geïntensiveerd, mede naar aanleiding van de komst DORA. Met de komst van MiCAR moet het toezicht op Crypto’s worden vormgegeven en de restrisico’s gemitigeerd worden.

Risico's bij Initial Coin Offerings

ICO’s brengen risico's met zich mee en worden vaak zo gestructureerd dat zij buiten het toezicht van de AFM vallen.

Regels voor posten over beleggen

Het verspreiden van content over beleggen op sociale media en websites is gebonden aan regels.