Go to content

Effectenuitgevende ondernemingen

Effectenuitgevende en beursgenoteerde ondernemingen en andere partijen die actief zijn op de financiële markten, zijn gebonden aan een aantal regels. De AFM houdt hier toezicht op op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet toezicht financiële verslaggeving (Wtfv)

Financiële verslaggeving

De financiële verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen is een belangrijke bron van informatie voor beleggers, analisten, leveranciers en andere stakeholders. De verslaggeving moet voldoen aan wettelijke regels en (internationale) standaarden.

Prospectustoezicht

Partijen die effecten zoals aandelen of obligaties aanbieden, zijn verplicht een prospectus te publiceren dat is goedgekeurd door de AFM.

De verplichting geldt ook als effecten worden genoteerd aan een gereglementeerde markt zoals Euronext Amsterdam.