Pensioenuitvoerders

Pensioen dat deelnemers ontvangen moet aansluiten bij de behoeften en risico's die deelnemers willen dragen. 

Crowdfunding

Crowdfundingplatformen zijn gebonden aan een aantal regels. Wij leggen uit wat hierin recent is gewijzigd.

Misstanden melden 

Het Meldpunt geeft antwoord op jouw vragen en neemt meldingen en klachten over de financiële markt in ontvangst. 

Check de onderneming waarmee u zaken wilt doen

Financieel adviseurs en financiële ondernemingen moeten over een vergunning beschikken als ze advies en/of producten aan u aanbieden.

Trendzicht 2023

Elk jaar signaleren wij de belangrijkste trends en bijbehorende risico's die de financiële markten gaan beïnvloeden. 

Caribisch Nederland

De AFM en DNB oefenen samen toezicht uit op financiële ondernemingen in Caribisch Nederland.

Informatieverstrekking

Informatie over financiële producten en diensten stelt de consument in staat een weloverwogen keuze te maken.

contact met de afm

Ondernemersloket

Het ondernemersloket is de centrale toegang voor financiële (en daaraan gerelateerde) ondernemingen die contact zoeken met de AFM.