Go to content

Contactformulier voor de sector

Via dit contactformulier voor financiële ondernemingen kunt u contact opnemen met ons Ondernemersloktet.

Welke gegevens hebben wij van u nodig?

Bent u vergunninghouder en neemt u contact op met het ondernemersloket? Dan vragen wij u om uw vergunningnummer en naam. Met deze gegevens kunnen wij uw vragen zo zorgvuldig mogelijk beantwoorden en het contactmoment vastleggen in het dossier van uw onderneming. Ook als u geen vergunning bij de AFM heeft, hebben wij enkele contactgegevens van u nodig voor de interne vastlegging van het contactmoment, zoals uw naam, geboortedatum en -plaats. Het vastleggen van contactmomenten stelt ons daarnaast in staat om u in de toekomst snel en adequaat te kunnen helpen.

Stuur alleen relevante informatie voor de beoordeling van een vraag of melding van een misstand naar de AFM. Verwijder (persoons)gegevens die niet relevant zijn. Zo kunnen wij vragen en meldingen zo zorgvuldig mogelijk behandelen, rekening houdend met de privacy van u en anderen. 

In onze privacyverklaring kunt u meer lezen over de taak van de AFM en de doelen waarvoor de AFM persoonsgegevens verwerkt.

Neem contact op