Go to content
Attention:

Lukt het niet om in te loggen op het AFM Portaal?

Het kan helpen om uw browsergeschiedenis/cookies te verwijderen

Vergunning

In Caribisch Nederland hebben adviseurs, bemiddelaars, (onder)gevolmachtigd agenten, aanbieders van krediet, beleggingsadviseurs, effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders een vergunnning nodig bij het uitvoeren van financiele activiteiten.

Ondernemingen uit andere landen

Financiële activiteiten vanuit andere landen zijn in beginsel vergunningplichtig. Dat betekent dus dat ook activiteiten vanuit Curaçao en Sint Maarten vergunningplichtig zijn.

Vrijgesteld van toezichtsregels

Een groot deel van de financiële producten en diensten in Caribisch Nederland wordt aangeboden door bijkantoren van banken en verzekeraars met een hoofdvestiging in Curaçao of Sint Maarten. Deze in Caribisch Nederland gevestigde bijkantoren van banken en verzekeraars zijn vrijgesteld van een aantal toezichtregels. Wel moeten zij de regels gericht op het bestrijden van witwassen en financieren van terrorisme naleven, net als bepaalde gedragsregels. Verder oefent de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (de CBCS) toezicht uit op de bijkantoren van banken en verzekeraars.
 
Voor diensten die afgenomen worden vanuit andere eilanden (bijvoorbeeld uit Curaçao of Sint Maarten) in Caribisch Nederland geldt dat ze hiervoor in beginsel een vergunning nodig hebben.
 
Sommige ondernemingen kunnen gebruik maken van het overgangsrecht, zoals beschreven in hoofdstuk 10 Wfm BES en artikel 4 van de Rfm. Dit geldt bijvoorbeeld voor financieel adviseurs en bemiddelaars, die al vóór 1 juli 2012 actief waren in Caribisch Nederland. Zij moeten dan wel melding doen bij de AFM. Zij krijgen dan een (tijdelijk) recht om de dienstverlening voort te zetten.

Van belang is waar het initiatief lag

Een financiële onderneming die vanuit haar zetel in Curaçao of Sint Maarten diensten naar Caribisch Nederland verricht, kan zonder vergunning deze activiteiten verrichten. Dit is toegestaan als de financiële onderneming kan aantonen dat het initiatief tot de dienstverlening uitsluitend is uitgegaan van de cliënt die zijn gewone verblijfplaats in Caribisch Nederland heeft. Daarnaast moet er slechts sprake zijn van incidentele activiteiten in Caribisch Nederland.
 
Initiatieven van de onderneming zijn activiteiten om klanten te werven in Caribisch Nederland. Zoals het actief klanten benaderen, adverteren in kranten, radio of internet, deelnemen aan beurzen, of andere wervingsacties.. Het is in zo’n geval aan de onderneming om aan te kunnen tonen dat het initiatief altijd bij de klant in Caribisch Nederland ligt. De feitelijke situatie is hierbij doorslaggevend.

 

Veelgestelde vragen

Als de assurantieportefeuille niet langer actief uitgebreid wordt maar alleen beheerd wordt, kan de vergunning dan worden ingetrokken?

Nee. Het bemiddelen bij verzekeringsovereenkomsten is vergunningplichtig. Onder ‘bemiddelen in verzekeren’ wordt verstaan: “het verrichten van werkzaamheden gericht op de totstandkoming van verzekeringsovereenkomsten of het assisteren bij het beheer van die overeenkomsten”. Het beheren van een assurantieportefeuille is dan ook vergunningplichtig.

Hoe moeten wijzigingen in de feitelijk leiddinggevende van een assurantiebemiddelaar aan de AFM doorgegeven worden?

Sinds de inwerkingtreding van de Wfm BES per 1 juli 2012 hoeven feitelijk leidinggevenden alleen bij de vergunningaanvraag en bij een wijziging in de samenstelling van de feitelijk leidinggevenden te worden aangemeld. 

Op verzoek van de AFM moet de assurantiebemiddelaar wel kunnen aantonen dat de feitelijk leidinggevende(n) beschikken over alle relevante diploma’s.