Go to content

Kredietverstrekking

Waar moet u op letten bij het verstrekken van krediet aan de consument? Wat rekent u wel of niet mee? Wat is het maximaal te verstrekken bedrag?

Rekenmodel maximale kredietverstrekking

Om het maximaal te verstrekken kredietbedrag te berekenen heeft de AFM een rekenmodel ‘Model maximale kredietverstrekking’ gemaakt. Voor de kredietwaardigheidstoets wordt een aanname gebruikt ten aanzien van de vaste lasten van de aanvrager. De vaste lasten kunnen worden onderscheiden in een vaste component en een inkomensafhankelijke component.

Veelgestelde vragen

Een persoon vraagt tegelijkertijd een hypothecaire lening aan én een persoonlijke lening. Hoe moet u dat berekenen?

Als een en dezelfde persoon tegelijkertijd een aanvraag doet voor én een consumptief krediet én voor een hypothecaire lening, moet de kredietvertrekker bepalen of er sprake is van verantwoorde kredietverlening. De AFM adviseert eerst de ene lening te berekenen en vervolgens de financieringslast van deze lening mee te nemen bij de berekening van de tweede lening. Het maakt niet uit of de consumptieve of hypothecaire lening als eerste wordt berekend In het AFM kredietmodel mogen altijd alleen de werkelijke kosten worden meegenomen, zodat er een goede berekening gemaakt kan worden van het bedrag dat maximaal geleend kan worden.

Hoe moet een cash covered creditcard verstrekt worden?

Bij een cash covered creditcard wordt een bedrag ter hoogte van de kredietlimiet van de creditcard ‘vastgezet’ op een geblokkeerde rekening. Voorafgaand aan de verstrekking van een cash covered creditcard hoeft geen berekening te worden gemaakt van het maximaal te verstrekken krediet. Bedragen die met de creditcard worden betaald worden daarmee altijd volledig gedekt door het geblokkeerde bedrag. Doordat de consument zijn/haar eventuele schuld van de creditcard hiermee op ieder moment volledig kan terugbetalen, bestaat er in principe geen risico dat de consument het geleende bedrag niet kan terugbetalen.
 

Geblokkeerde bedrag moet net zo hoog zijn als kredietlimiet

Belangrijke voorwaarde is wel dat het geblokkeerde bedrag minimaal net zo groot is als de kredietlimiet van de creditcard en dat het de consument altijd vrij staat om zijn/haar schuld op de creditcard met het geblokkeerde bedrag volledig boetevrij af te lossen. Vanzelfsprekend zijn de overige (wettelijke) regels voor kredietverstrekking wel van toepassing.
 
Voor de creditcards die niet volledig worden gedekt door een geblokkeerd bedrag dient wel een berekening te worden gemaakt van het maximaal te verstrekken krediet. De AFM adviseert om bij de berekening van het maximaal verantwoorde kredietbedrag voor een creditcard uit te gaan van een looptijd van maximaal 5 jaar.

Moeten alle cijfers in het model ‘berekening maximale krediet BES’ worden onderbouwd?

Ja, alle cijfers die in het model ter berekening van het maximale krediet worden ingevuld dienen zo veel mogelijk met bewijsstukken worden onderbouwd. De cliënt moet aantonen wat zijn inkomen en woonlasten zijn. Dit kan bijvoorbeeld door bankafschriften, huurcontract, afschrift van de hypotheek, salarisafrekening of werkgeversverklaring.

Wat moet in het ' maximaal te verstrekken kredietbedrag' ingevuld worden bij lopende financieringslasten per maand

Bij de lopende financieringslasten moet het volgende worden opgenomen:
  • De rente en aflossing die maandelijks door de consument moet worden betaald voor lopende consumptieve kredieten.
  • De premie van een opbouwproduct. Met een opbouwproduct bedoelt de AFM een levensverzekering waarbij een consument een vermogen opbouwt om de lening aan het einde van de looptijd (gedeeltelijk) af te kunnen lossen.
  • De premie van een overlijdensrisico- of levensverzekering, als deze verzekering verplicht wordt gesteld voor het aangaan van het hypothecaire- of consumptief krediet.
 
De premie van een autoverzekering, brandverzekering, inboedelverzekering, etc. hoeft niet meegenomen te worden als lopende financieringslast. Als de premie van een verplichte overlijdensrisico- of levensverzekering wordt meegenomen in de effectieve rente, dan hoeft om dubbeltelling te voorkomen, de premie van deze verzekering ook niet opgenomen te worden als lopende financieringslast.