Biedt u als financiële onderneming verantwoord krediet aan?

Kredietaanbieders mogen alleen krediet verstrekken dat verantwoord is. Dat betekent dat u informatie inwint over de financiële positie van de klant. Zo weet u dat de consument de lasten van deze maximale hypotheek of consumptief krediet wil en kan dragen. De situatie van de klant moet als uitgangspunt worden genomen. Wat u maximaal aan de klant mag lenen wordt jaarlijks geïndexeerd en wordt ‘het normbedrag’ genoemd.

Wat is het normbedrag?

Het maximaal te verstrekken krediet is het normbedrag. Deze normbedragen zijn wettelijk bepaald in Rfm BES (artikel 2:5) en worden jaarlijks in april door de minister van Financiën aangepast. De normbedragen worden vastgesteld voor de verschillende huishoudensamenstellingen. Bij de beoordeling worden ook de woonlasten betrokken. De normbedragen zijn bedoeld voor kredieten die vanaf 1 april 2022 worden verstrekt. Het normbedrag voor het maximaal te verstrekken krediet is aangepast aan de prijsindexering. 

 
Op Bonaire stegen de prijzen vorig jaar met 1,7%, op Sint Eustatius daalden de prijzen met 0,2% en op Saba stegen de prijzen met 1,6%.

Rekenmodel maximale kredietverstrekking

De AFM heeft een rekenmodel ‘Model maximale kredietverstrekking’ gemaakt om het maximaal te verstrekken kredietbedrag te berekenen. In Bfm BES (artikel 7:17, derde lid) is beschreven hoe de maandelijkse financieringsruimte van de klant moet worden bepaald. Voor de kredietwaardigheidstoets wordt een aanname gebruikt ten aanzien van de vaste lasten van de aanvrager. De vaste lasten kunnen worden onderscheiden in een vaste component en een inkomensafhankelijke component. De vaste component, aangeduid als ‘normbedrag’, omvat de lokaal benodigde uitgaven om in een bepaald levensniveau te kunnen voorzien.

Rekentool om APR en maandelijks annuïteit te berekenen

Om het Annual Percentage Rate (APR) te berekenen, kunt u gebruik maken van de rekentool die de Europese Unie heeft opgesteld. Het APR is vergelijkbaar met het Jaarlijkse Kosten Percentage (JKP). Via de handleiding in de tool kunt u in een aantal stappen het maandelijkse aflossingsbedrag van het krediet berekenen. De tool is geschikt voor zowel een consumptief als een hypothecair krediet. Deze module is beschikbaar in verschillende talen.