Go to content

Overzicht wet- en regelgeving Caribisch Nederland

De AFM en DNB houden toezicht op basis van de Wet financiële markten BES (Wfm BES), het Besluit financiële markten BES (Bfm BES) en verdere nadere regelgeving. Een aantal wetgevingsdocumenten zijn ook vertaald in het Engels en zijn te vinden op de Engelse pagina over wetgeving.- Link maken