Go to content
Attention:

Lukt het niet om in te loggen op het AFM Portaal?

Het kan helpen om uw browsergeschiedenis/cookies te verwijderen

Kredietservicers en kredietkopers

Kredietservicers beheren en vorderen in opdracht van een kredietkoper nakoming van niet-renderende kredietovereenkomsten die verkocht zijn door een bank in de Europese Unie, en voeren tevens één of meerdere kredietservicingactiviteiten uit.

Kredietservicers

Partijen die kredietservicingsactiviteiten willen uitvoeren dienen een vergunning aan te vragen bij de AFM. Dit kan zodra de Richtlijn is omgezet in nationale wetgeving. Dit zal in de loop van 2024 zijn. Het wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn kredietservicers en kredietkopers  beoogt de Europese Richtlijn inzake kredietservicers en kredietkopers (de Non-performing loans Directive – NPLD) te implementeren in onder andere de Wet op het financieel toezicht (Wft). 

Kredietservicers die overwegen een vergunning aan te vragen in Nederland kunnen zich alvast melden via kredietservicers@afm.nl.

Vergunning kredietservicers

Om kredietservicingactiviteiten te mogen verrichten, worden ondernemingen verplicht om een vergunning bij de AFM aan te vragen. Voor de bestaande kredietservicers geldt een overgangstermijn. Medio 2024 volgt hier meer informatie over de voorwaarden van vergunning, vergunningaanvraag en de kosten van vergunningaanvraag.

Wet- en regelgeving

De NPLD is in november 2021 gepubliceerd en treedt op 30 december 2023 in werking. De NPLD moet worden geïmplementeerd in Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het Ministerie van Financiën is hier mee bezig. Meer informatie over de voortgang van de implementatie vindt u in de Wetgevingskalender van de overheid. In de loop van 2024 vindt u hier meer informatie over de relevante wet- en regelgeving.

Europees paspoort

Kredietservicers met een vergunning in een lidstaat kunnen via een Europees paspoort kredietservicingdiensten verlenen in andere lidstaten. Een Europees paspoort wordt aangevraagd bij toezichthouder van de lidstaat waar de kredietservicer de vergunning heeft. De toezichthouder van het land van herkomst stuurt vervolgens een notificatie naar de toezichthouder van de lidstaat waar de kredietservicer actief wenst te zijn. Kredietservicers met een inkomend Europees paspoort voor Nederland worden opgenomen in het kredietservicers-register van de AFM.

Register Kredietservicers

Het kredietservicers-register komt online zodra de eerste onderneming(en) daarin zijn opgenomen. In het register kunt u informatie vinden over ingeschreven kredietservicers die kredietservicing diensten in Nederland mogen verlenen. In een excelbestand zijn kredietservicers opgenomen die namens een kredietkoper de rechten en verplichtingen met betrekking tot een niet-renderende kredietovereenkomst beheren en de nakoming ervan afdwingen, waarbij tevens één of meerdere kredietservicingactiviteiten worden verricht. In het overzicht vindt u ook buitenlandse ondernemingen met een Europees Paspoort, dat wil zeggen dat de onderneming onder toezicht valt van het land van herkomst. Zo'n onderneming beschikt niet over een AFM-vergunning en valt slechts beperkt onder het toezicht van de AFM.