Go to content

Beleggingsondernemingen

Deze informatie is bedoeld voor beleggingsondernemingen die een beleggingsdienst verlenen of beleggingsactiviteit verrichten in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Waarbij de AFM de vergunningverlenende instantie is.

Vergunning vereist

Een onderneming die in Nederland beleggingsdiensten wil verlenen of beleggingsactiviteiten wil verrichten heeft daarvoor een vergunning nodig van de AFM. Om een vergunning te verkrijgen als beleggingsonderneming moet aan een aantal vereisten zijn voldaan. Het vergunningaanvraagformulier geeft een goed beeld van wat er bij een dergelijke aanvraag komt kijken.

De AFM berekent €200 per uur voor AFM-werkzaamheden tot een maximum van €100.000. De wettelijke behandeltermijn voor de vergunningaanvraag is 13 weken.

Vergunningen en meldingen

Als beleggingsonderneming moet u bij de AFM een vergunning aanvragen. Als er iets verandert in uw onderneming kan dat gevolgen hebben voor uw vergunning. Dit moet u melden.

Doorlopende verplichtingen

Na vergunningverlening gelden een aantal doorlopende verplichtingen voor beleggingsondernemingen. De AFM houdt toezicht op een aantal van deze doorlopende verplichtingen.