Doorlopende verplichtingen

Na vergunningverlening gelden een aantal doorlopende verplichtingen voor beleggingsondernemingen. De AFM houdt toezicht op een aantal van deze doorlopende verplichtingen.

 

De Nederlandsche Bank

Het betreft hier alleen de doorlopende verplichtingen waar de AFM toezicht op houdt. Voor de doorlopende verplichtingen waar de Nederlandsche Bank (DNB) toezicht op houdt, verwijzen wij u naar de website van DNB.