Go to content

Vergunningenregisters

In de vergunningenregisters zijn de vergunningen opgenomen die door de AFM zijn verleend. Vergunningen verleend door De Nederlandsche Bank (DNB) zijn te vinden in het openbaar register van DNB. Financiële ondernemingen moeten over een vergunning van DNB of de AFM beschikken om activiteiten te mogen verrichten in Nederland.