Go to content

Register beleggingsinstellingen

In het register onderaan deze pagina vindt u de ICBE's. De AIFMs met een vergunning en de geregistreerde AIFMs (AIFM 'light' beheerders) staan in 2 aparte excel-overzichten.

Vergunninghoudende AIFMs

In onderstaand excelbestand vindt u AIFM’s oftewel beheerders die sinds 22 juli 2014 van rechtswege een AIFMD-vergunning hebben en beheerders aan wie de AFM een AIFMD-vergunning heeft verleend, inclusief de door hen beheerde beleggingsinstellingen.

Anders dan het geval is bij beheerders aan wie de AFM een AIFMD-vergunning heeft verleend, heeft de AFM geen inhoudelijke toets uitgevoerd bij beheerders van wie de Wft-vergunning op 22 juli 2014 van rechtswege is overgegaan in een AIFMD-vergunning.

Geregistreerde AIFMs

Een lijst van Nederlandse beheerders van een of meer beleggingsinstellingen die zich hebben aangemeld voor het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft (de zogenoemde ‘light’ beheerders), is beschikbaar in onderstaand excelbestand. Deze partijen beschikken niet over een AIFMD-vergunning. 

Op een ‘light’ beheerder (en de door hem beheerde fondsen) wordt geen toezicht uitgeoefend op grond van het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen en het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen van de Wet op het financieel toezicht. Dit brengt bijvoorbeeld mee dat ‘light’ beheerders niet onderworpen zijn aan uit de Wft voortvloeiende aan beheerders gestelde eisen inzake bijvoorbeeld de geschiktheid en betrouwbaarheid van de beleidsbepalers,  informatievoorziening aan beleggers, beheerste en integere bedrijfsvoering, beheerste beloningen, adequaat risico- en liquiditeitsbeheer, delegatie, het aanhouden van voldoende eigen vermogen en de bewaarder. 

AIFMs of AIFs uit een aangewezen staat

Een lijst van niet-Europese AIFMs of AIFs die zijn geregistreerd onder het aangewezen staten regime van artikel 2:66 lid 1 en 2:73 Wft is beschikbaar in onderstaand excelbestand. Sinds implementatie van de AIFM-Richtlijn zijn slechts enkele niet-Europese landen (te weten: Guernsey, Jersey en de VS voor zover het SEC toezicht betreft) nog aangewezen als adequaat toezicht landen.

Alleen ICBE's in onderstaand register 

Onderstaand register bevat momenteel alleen de (beheerders van) ICBE’s. In onderstaand register ontbreken de gegevens van de AIFMs. Deze gegevens worden op een later moment aan het register toegevoegd. Momenteel zijn de AIFM-gegevens apart beschikbaar in .xls-bestanden. Deze kunt u downloaden via de links die hierboven op deze pagina zijn opgenomen.

Europees paspoort

In dit deelregister vindt u ook buitenlandse ondernemingen met een Europees paspoort. Als een onderneming over een ‘inkomend Europees paspoort’ beschikt, wil dat zeggen dat de onderneming onder toezicht valt van het land van herkomst. De onderneming beschikt niet over een AFM-vergunning en valt slechts beperkt onder het toezicht van de AFM. Lees meer over Europees paspoort. Wij adviseren u om de onderneming ook via  'Check je aanbieder' na te trekken voor mogelijke aanvullende informatie. 

1194 Resultaten
Statutaire naam Handelsnaam Plaats Land
88% MAX NAV 88% MAX NAV COURBEVOIE Frankrijk
AB FCP I AB FCP I LUXEMBURG Luxemburg
AB FCP II AB FCP II LUXEMBURG Luxemburg
AB SICAV I AB SICAV I LUXEMBURG Luxemburg
AB SICAV III AB SICAV III Luxemburg Luxemburg
Aberdeen Global II Aberdeen Global II LUXEMBURG Luxemburg
Aberdeen GlobalSpectrum Funds Plc Aberdeen GlobalSpectrum Funds Plc DUBLIN 1 Ierland
Aberdeen Standard SICAV II Aberdeen Standard SICAV II BERTRANGE Luxemburg
Aberdeen Standard SICAV III Aberdeen Standard SICAV III Luxemburg Luxemburg
ABN AMRO Candriam Sustainable Treasury ABN AMRO Candriam Sustainable Treasury PARIJS CEDEX 08 Frankrijk
ABN AMRO Funds ABN AMRO Funds LUXEMBURG Luxemburg
ABN AMRO Investment Solutions ABN AMRO Investment Solutions PARIJS Frankrijk
ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS Paris
ABN AMRO Solutions ABN AMRO Solutions Parijs Luxemburg
abrdn III ICAV abrdn III ICAV Dublin 2 Ierland
abrdn Liquidity Fund (Lux) abrdn Liquidity Fund (Lux) LUXEMBURG Luxemburg
abrdn SICAV I abrdn SICAV I LUXEMBURG Luxemburg
Absolute Insight Funds plc Absolute Insight Funds plc DUBLIN 2 Ierland
AC Alternative AC Alternative LUXEMBURG Luxemburg
ACATIS AI US Equities ACATIS AI US Equities FRANKFURT AM MAIN Duitsland
ACATIS Aktien Global Fonds UI ACATIS Aktien Global Fonds UI Frankfurt am Main Duitsland
ACATIS Datini Valueflex Fonds ACATIS Datini Valueflex Fonds FRANKFURT Duitsland
Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Frankfurt am Main Luxemburg
Acatis Investment KVG mbh Acatis Investment KVG mbh Frankfurt am Main Duitsland
Acatis lfK Value Renten UI Acatis lfK Value Renten UI Frankfurt am Main Duitsland
ACATIS Qilin Marco Polo Asien Fonds ACATIS Qilin Marco Polo Asien Fonds Frankfurt am Main Duitsland
ACATIS Value Event Fonds ACATIS Value Event Fonds Frankfurt am Main Duitsland
Adelphi Investment Funds plc Adelphi Investment Funds plc DUBLIN 2 Ierland
Adequity Reference Monetaire Adequity Reference Monetaire PARIS LA DÉFENSE 7 CEDEX Frankrijk
Aegon Asset Management Europe ICAV Aegon Asset Management Europe ICAV DUBLIN 1 Ierland
Aegon Asset Management investment Company (Ireland) plc Aegon Asset Management investment Company (Ireland) plc DUBLIN 1 Ierland
AEGON Investment Management B.V. Aegon Asset Management,AEGON Investment Management B.V. 's-Gravenhage Nederland
Aequitas Aequitas Luxemburg Luxemburg
AFH AFH LUXEMBURG Luxemburg
AFP UCITS ICAV AFP UCITS ICAV Dublin 2 Ierland
Agressor Agressor PARIJS Frankrijk
Ahead Wealth Solutions AG Ahead Wealth Solutions AG Vaduz Liechtenstein
Akbank TURKISH SICAV Akbank TURKISH SICAV BERTRANGE Luxemburg
Alfred Berg Høyrente Alfred Berg Høyrente VIKA Noorwegen
Algebris UCITS Funds Plc Algebris UCITS Funds Plc Dublin 2 Ierland
Alger SICAV Alger SICAV LUXEMBURG Luxemburg
Alias Investment Alias Investment LUXEMBURG Luxemburg
Alken Fund Alken Fund LUXEMBURG Luxemburg
AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.R.L. AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.R.L. LUXEMBURG Luxemburg
Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. LUXEMBURG Luxemburg
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR Allianz Euro Oblig Court Terme ISR PARIJS Frankrijk
Allianz European Pension Investments Allianz European Pension Investments SENNINGERBERG Luxemburg
Allianz Global Investors Fund SICAV Allianz Global Investors Fund SICAV SENNINGERBERG Luxemburg
Allianz Global Investors Fund VII Allianz Global Investors Fund VII DUBLIN 2 Ierland
Allianz Global Investors GmbH Allianz Global Investors GmbH Frankfurt Duitsland

Datum laatste update: 21 april 2024