Incassobureaus

De AFM houdt toezicht op incassobureaus als er sprake is van financiële dienstverlening zoals het aanbieden van krediet uit de Wet op het financieel toezicht (Wft). In sommige gevallen is sprake van een vergunningplicht. In de overige situaties is de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de aangewezen toezichthouder.

Wel of geen vergunning nodig?

Als een incassobureau de inning van een vordering overneemt van een kredietaanbieder, is het mogelijk dat het incassobureau een vergunning nodig heeft van de AFM. Dit kan een vergunning zijn als bemiddelaar of aanbieder, afhankelijk van de daadwerkelijke activiteiten. Wanneer een incassobureau vorderingen of kredietovereenkomsten koopt (middels cessie) zal zij een vergunning als kredietaanbieder nodig hebben.

Een incassobureau kan een vergunning voor bemiddeling nodig hebben als het incassobureau de kredietaanbieder assisteert bij het beheer van de kredietovereenkomst. De AFM houdt hier toezicht op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft).