Go to content

Vergunning kredietaanbieder

Als een incassobureau een vordering of kredietovereenkomst opkoopt van een kredietaanbieder, dan is het mogelijk dat het incassobureau een vergunning als aanbieder nodig heeft.

Dit is in principe het geval als het incassobureau de vordering of kredietovereenkomst zelf actief gaat beheren. In het schema vergunningsaanvraag kredietaanbieder leggen wij uit wanneer dit het geval is en wanneer een onderneming vrijgesteld is van de vergunningplicht als kredietaanbieder.

Na het verkrijgen van een vergunning dient een onderneming doorlopend aan bepaalde wettelijke verplichtingen te voldoen.

Naar het schema vergunningaanvraag kredietaanbieder.

Veelgestelde vragen voor incassobureaus

Wat is de verantwoordelijkheid van een aanbieder van consumptief krediet bij het inschakelen van een incassobureau bij betalingsachterstanden?

De AFM heeft de leidraad ‘Consumenten en Incassotrajecten’ gepubliceerd. De kredietaanbieder blijft verantwoordelijk voor zijn eigen klanten, ook bij het eventueel uitbesteden aan een incassobureau. De AFM verwacht daarom van de kredietaanbieder dat hij eerst zelf probeert een oplossing te vinden met de klant voordat een incassobureau wordt ingeschakeld.

De leidraad beschrijft hoe kredietaanbieders de betaalachterstanden van consumenten moeten aanpakken. Ook beschrijft de leidraad op welke onderdelen kredietaanbieders schriftelijke afspraken moeten maken om het klantbelang te borgen.

Geldt de vergunningplicht ook voor deurwaarders?

Dit is afhankelijk van de activiteiten die de deurwaarder uitvoert. De activiteiten zijn leidend bij het bepalen of er wel of geen vergunning nodig is. De vrijstelling van de vergunningplicht geldt bijvoorbeeld alleen indien activiteiten worden verricht die zien op het incasseren van de vordering of het verlenen van kosteloos uitstel van betaling.

Welke werkzaamheden mogen zonder vergunning verricht worden?

Als er alleen contact wordt gelegd om de vordering te innen, dan is er geen vergunning nodig. Bij het innen van de vordering gaat het om werkzaamheden zoals contact opnemen met de consument en het communiceren over de vordering om de vordering te innen. Houden de werkzaamheden meer in dan dat, bijvoorbeeld het afspreken van een betalingsregeling met een consument, dan vallen deze werkzaamhed en niet onder de vrijstelling en heeft u wel een vergunning nodig. Per 1 januari 2019 is de vrijstelling ook van toepassing wanneer daarbij kosteloos uitstel van betaling wordt verleend.

Waarom moet ik als incassobureau een bemiddelaarsvergunning hebben?

U heeft een vergunning nodig als u assisteert bij het beheer van een consumptief kredietovereenkomst. U heeft geen vergunning nodig als u alleen assisteert bij het innen van de vordering. Doet u meer dan dit innen, dan heeft u een bemiddelaarsvergunning van de AFM nodig. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het afspreken van betalingsregelingen met de consument.

Wat houdt het assisteren bij het innen van de vordering in?

Als u alleen maar assisteert bij het innen van de vorderingen valt u onder een vrijstelling en heeft u geen vergunning nodig. Bij het innen van de vordering gaat het om werkzaamheden zoals het contact opnemen met de consument en het communiceren over de vordering om de vordering te innen. Houden de werkzaamheden meer in dan vallen deze werkzaamheden niet onder de vrijstelling en heeft u een vergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een betalingsregeling afspreekt met een consument.

Waarom moet ik als incassobureau een aanbiedersvergunning hebben?

Als u een vordering of kredietovereenkomst overneemt, wordt u de aanbieder. Op dat moment heeft u een aanbiedersvergunning nodig. Er bestaat een uitzondering hierop. Deze uitzondering is bedoeld voor Special Purpose Vehicles (SPV). Dit zijn constructies waarbij de nieuwe eigenaar al het beheer uitbesteedt aan een kredietbeheerder die een vergunning heeft voor het bemiddelen in krediet.