Go to content
Attention:

Lukt het niet om in te loggen op het AFM Portaal?

Het kan helpen om uw browsergeschiedenis/cookies te verwijderen

Vergunning aanvragen

Een belangrijk onderdeel van de Wft zijn de bepalingen die financiële ondernemingen verplichten om over een vergunning van de AFM of DNB te beschikken. 

Waar staat plicht vergunning?

Bepalingen over de plicht om over een vergunning te beschikken zijn opgenomen in hoofdstuk twee (deel Markttoegang Financiële Ondernemingen) van de Wft.

In dit deel staat dat bepaalde activiteiten niet zonder vergunning mogen worden uitgevoerd. Voor het aanbieden van krediet is dit de bepaling in afdeling 2.2.6., artikel 2:60 Wft.

Vergunning aanvragen

U kunt uw vergunning aanvragen met het formulier dat wij hiervoor beschikbaar stellen. Dit is conform het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft artikel 2. Via het stappenplan kunt u nagaan of uw onderneming vergunningplichtig is.