Go to content
Attention:

Lukt het niet om in te loggen op het AFM Portaal?

Het kan helpen om uw browsergeschiedenis/cookies te verwijderen

Duurzaamheid

De transitie naar een duurzame samenleving is een van de belangrijkste uitdagingen van deze tijd. De AFM hecht belang aan deze transitie en moedigt financiële instellingen aan hun belangrijke rol hierin te vervullen. Financiële instellingen mobiliseren kapitaal voor duurzame investeringen door overheden, ondernemingen en huishoudens en dragen bij aan het verduurzamen van bedrijven door te sturen op duurzaamheidsaspecten in de bedrijfsvoering.

De missie van de AFM raakt op verschillende manieren aan de duurzaamheidstransitie en vanuit deze missie geeft de AFM invulling aan haar eigen rol hierin. De beschikbaarheid en kwaliteit van informatie in de gehele keten blijft daarbij één van de belangrijkste aandachtspunten van de AFM. Dit geldt voor prospectussen en geïntegreerde verslaggeving tot transparantie over de integratie van duurzaamheidsrisico’s in beleggingsportefeuilles en diens effecten op duurzaamheidsfactoren.

SFDR

Alles over Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

CSRD

Alles over de Corporate Sustainability Reporting Directive