Go to content
Attention:

Lukt het niet om in te loggen op het AFM Portaal?

Het kan helpen om uw browsergeschiedenis/cookies te verwijderen

Europese regelgeving

De Europese Commissie heeft het Action plan on financing sustainable growth aangenomen. Het plan beschrijft de uitgangspunten voor een gezamenlijke taxonomie, regels met betrekking tot informatieverstrekking over duurzaamheidsrisico’s en regels voor duurzame benchmarks.

Daarnaast zijn middels het plan duurzaamheidsverplichtingen in de financiële dienstverlening opgenomen (MiFID II, UCITS, AIFMD, Solvency II en IDD). Ten slotte moeten grote beursgenoteerde ondernemingen, verzekeraars en banken op basis van aangescherpte rapportageregels (de Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD) duurzaamheidsinformatie rapporteren in hun bestuursverslag.

Voortbouwend op het actieplan en binnen het raamwerk van de European Green Deal heeft de Europese Commissie op 6 juli 2021 haar nieuwe Sustainable Finance Strategy gepubliceerd. De strategie voorziet onder meer een uitbreiding van de taxonomie, een minimum standaard voor duurzame producten en de ontwikkeling van duurzame standaarden en labels.

De veelomvattendheid van deze regelgevingsontwikkelingen betekent dat er komende jaren veel van financiële instellingen wordt gevraagd op het terrein van duurzaamheid.