Go to content
Attention:

Lukt het niet om in te loggen op het AFM Portaal?

Het kan helpen om uw browsergeschiedenis/cookies te verwijderen

Informatieverstrekking risicomanagement en advies

De Sustainable Finance Disclosure Regulation schrijft transparantieregels voor over duurzaamheid door financiëlemarktdeelnemers en financieel adviseurs.

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

De SFDR beoogt de informatieverstrekking aan eindbeleggers, over de effecten op duurzaamheid door het beleggingsbeleid en de beleggingsbeslissingen door financiële marktpartijen, te verbeteren. De SFDR heeft grote impact op ondernemingen die onder toezicht staan en op wie deze wet- en regelgeving van toepassing is. Op deze pagina staat de informatie over wat de SFDR inhoudt en voor wie deze relevant is.

Aanpassingen MiFID II, UCITS-richtlijn en AIFMD

De Europese Commissie heeft zes gedelegeerde handelingen gewijzigd. Het betreft gedelegeerde handelingen onder UCITS, AIFMD, MiFID, Solvency II en IDD. Het doel van deze wijzigingen is dat deze marktpartijen relevante financiële en operationele risico’s, die volgen uit de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid identificeren, beoordelen en beheersen en duurzaamheidsfactoren opnemen in hun productontwikkelingsprocedures en het beleggingsadvies aan klanten.

Dit betekent bijvoorbeeld dat financiële ondernemingen mogelijk ongunstige effecten op relevante duurzaamheidsfactoren moeten gaan meewegen bij beleggingsbeslissingen, bepaalde beleidsdocumenten moeten gaan aanscherpen en moeten zorgen voor voldoende capaciteit en kennis om duurzaamheidsrisico’s effectief te beperken.