Go to content

Over de AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren, lenen, pensioenen, kapitaalmarkten, assetmanagement en accountantsorganisaties en verslaggeving. Het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten. En dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken.

Wat doen wij?

Wij geven graag inzicht in de wijze waarop wij keuzes maken en welke aanpak de AFM hanteert om effectief te zijn. Het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten. En dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken. In de praktijk functioneren deze markten niet altijd vanzelf optimaal.

Kosten van toezicht

Samen met financiële ondernemingen zijn we verantwoordelijk voor een financieel gezond stelsel. Het toezicht van de AFM draagt dan ook bij aan een eerlijke en transparante sector. Financiële ondernemingen betalen voor de kosten van ons toezicht. Dat is geregeld in de Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft).

Organisatie

De AFM is een zelfstandig bestuursorgaan met wettelijke taken en bevoegdheden. De minister van Financiën benoemt de bestuursleden van de AFM. Ook keurt de minister de begroting en statutenwijzigingen van de AFM goed. Aan het hoofd van de AFM staat het bestuur. Elk bestuurslid heeft een eigen taakgebied. De raad van toezicht ziet toe op de manier waarop het bestuur de taken verricht.