Go to content

Maatregelen die de AFM oplegt

De AFM heeft de taak om toe te zien op de naleving van de financiële wet- en regelgeving. Een uitgangspunt daarbij is dat we optreden zodra we bekend zijn met een overtreding.

De manier waarop we dat dan doen, hangt af van de concrete situatie en is conform het handhavingsbeleid dat we samen met DNB hebben ontwikkeld. We kunnen gebruikmaken van de formele maatregelen en instrumenten die de wet ons biedt, zoals het geven van een aanwijzing, het opleggen van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete. We kunnen ook kiezen voor andere manieren van handhaving om het gewenste effect te bereiken. We kijken afhankelijk van de concrete situatie welk instrument het meest passend is.

Handhaving in perspectief

Het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten. En dat deze markten op een transparante en eerlijke manier werken. De maatschappelijke verwachtingen van ons toezicht zijn hoog.

De AFM moet niet alleen goed kunnen uitleggen waarom zij iets wel of niet heeft gedaan, maar ook waarom een bepaald handhavingsinstrument is ingezet, of juist niet. Daarom geven wij inzicht in de manier waarop wij keuzes maken en welke aanpak we hanteren om zo effectief en zorgvuldig mogelijk te werken.

Dit is onze handhaving in perspectief.