Maatregelen die de AFM oplegt

De AFM maakt gebruik van verschillende maatregelen om de naleving van wet- en regelgeving af te dwingen. De AFM kan zware en minder zware maatregelen nemen. Naast onze zwaardere handhavingsmaatregelen (bijvoorbeeld een aanwijzing of boete) maken we het meest gebruik van zogenaamde normoverdragende instrumenten. Voordat we overgaan tot een maatregel doen we altijd grondig onderzoek. Daarna bepalen we welke maatregel het meest passend is.

Handhaving in perspectief

Het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten. En dat deze markten op een transparante en eerlijke manier werken. De maatschappelijke verwachtingen van ons toezicht zijn hoog.

De AFM moet niet alleen goed kunnen uitleggen waarom zij iets wel of niet heeft gedaan, maar ook waarom een bepaald handhavingsinstrument is ingezet, of juist niet. Daarom geven wij inzicht in de manier waarop wij keuzes maken en welke aanpak we hanteren om zo effectief en zorgvuldig mogelijk te werken.

Dit is onze handhaving in perspectief.