Go to content
Attention:

Lukt het niet om in te loggen op het AFM Portaal?

Het kan helpen om uw browsergeschiedenis/cookies te verwijderen

Toetsingen

Personen die het beleid van een onderneming (mede) bepalen of toezicht houden op dit beleid moeten betrouwbaar en/of geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie.

Getoetst door de AFM of DNB

Als deze personen aantreden bij een onderneming worden zij door de AFM en/of De Nederlandsche Bank (DNB) getoetst op betrouwbaarheid en/of geschiktheid.

Vakbekwaam

Een persoon is vakbekwaam als deze over de juiste diploma’s en PE- certificaten beschikt om financiële diensten te kunnen verlenen.

Eed of belofte

De eed of de belofte is een verklaring van de persoon dat hij of zij zijn functie zorgvuldig en integer zal uitoefenen