Go to content

Vakbekwaamheid

Financiële ondernemingen moeten ervoor zorgen dat de organisatie over voldoende vakbekwaamheid beschikt. Een persoon is vakbekwaam als deze over de juiste diploma’s en PE- certificaten beschikt om financiële diensten te kunnen verlenen.

Eisen

Het uitgangspunt van de vakbekwaamheidseisen is dat alle klantmedewerkers in een financiële onderneming vakbekwaam zijn. Met klantmedewerkers worden alle medewerkers bedoeld die zich bezighouden met het verlenen van financiële diensten aan klanten. Voor klantmedewerkers die adviseren geldt een diplomaplicht. Voor andere klantmedewerkers moet een onderneming via de bedrijfsvoering zorgen voor de noodzakelijke vakbekwaamheid.

Veel gestelde vragen

Hoe blijft u voldoen aan de vakbekwaamheidseisen?

Uw beroepskwalificatie houdt u periodiek geldig met een PE-examen. De eerste PE-periode loopt van 1 april 2017 tot 1 april 2019. Meer hierover kunt u lezen op de website van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening. Zie info over beroepskwalificatie. 

Welke diploma’s heeft u nodig?

Voor informatie over de nieuwe modulestructuur van het vakbekwaamheidsbouwwerk kunt u terecht op de op de website van het CDFD. Met vragen over individuele Wft-diploma’s kunt u terecht bij de erkende exameninstituten en opleidingsinstituten.
 
Heeft u een algemene vraag over de diploma-eisen, dan kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket van de AFM.

Wie moeten over diploma’s beschikken?

De medewerkers die klanten adviseren over een financiële producten zoals levensverzekeringen, schadeverzekeringen, pensioenen en hypothecaire kredieten moeten over een Wft-diploma beschikken.
 
Er is niet alleen sprake van advies wanneer het geadviseerde product ook daadwerkelijk wordt afgesloten. De wet spreekt van adviseren wanneer een klantmedewerker een concrete aanbeveling van een specifiek product doet aan een specifieke klant. Op grond van de door de AFM gepubliceerde interpretatie informeren/adviseren is sprake van informeren als er een aanbeveling wordt gedaan over een bestaand product in de beheerfase. Deze klantmedewerker moet dan minimaal voldoen aan de eisen die gelden voor informerende klantmedewerkers. Ook deze klantmedewerker moet dan over een diploma beschikken.
 

Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers voldoen aan wet- en regelgeving?

Alle medewerkers met inhoudelijk klantcontact moeten permanent actueel vakbekwaam zijn. Permanent actueel vakbekwaam betekent dat alle klantmedewerkers altijd op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen op hun vakgebied. Deze verplichting geldt zowel voor u als voor uw medewerkers.
 
Dus zowel een adviseur die advies geeft over een financieel product (zoals levensverzekeringen, schadeverzekeringen, pensioenen en hypothecaire kredieten) maar óók een medewerker die een klant informeert over bijvoorbeeld de samenstelling of de werking van een financieel product moet permanent actueel vakbekwaam zijn. De telefoniste die klanten uitsluitend telefonisch doorverwijst naar een bepaalde afdeling valt hier niet onder. De verplichting om permanent actueel vakbekwaam te zijn is een open norm. Uw onderneming mag zelf bepalen hoe de norm wordt ingevuld.
 
Medewerkers die als adviseur werken hebben daarnaast een geldig diploma nodig voor het onderwerp waarin zij advies geven.