Diplomaplicht: waar moet je als dienstverlener aan voldoen?

De vakbekwaamheidseisen gelden sinds 1 januari 2014 voor alle klantmedewerkers van financiële dienstverleners die inhoudelijk klantcontact hebben. Voor klantmedewerkers die adviseren geldt dat zij aan de diplomaplicht moeten voldoen.

Alle medewerkers met inhoudelijk klantcontact

Voor alle klantmedewerkers met inhoudelijk klantcontact geldt dat zij Permanent Actueel Vakbekwaam moeten zijn. Als vergunninghouder bent u hier verantwoordelijk voor. Dit betekent dat klantmedewerkers vakbekwaam zijn, dat zij op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen op hun vakgebied en deze kunnen toepassen in hun werk.

De verplichting om permanent actueel vakbekwaam te zijn, is een open norm. Uw onderneming mag zelf bepalen hoe zij die norm invult. 

Klantmedewerkers die adviseren

Voor klantmedewerkers die adviseren geldt als aanvullende eis de diplomaplicht. Dit houdt in dat elke adviseur een geldig diploma nodig heeft voor de product-dienstcombinatie waarin hij/zij adviseert, en periodiek de Permanente Educatie-diploma’s (PE-diploma’s) behaalt om deze geldig te houden.

De onderstaande tabel geeft weer welke diploma’s benodigd zijn om te mogen adviseren in specifieke product-dienstcombinaties.

 

Beroep

Product(en)

Adviseur zorgverzekering

Zorgverzekeringen

Adviseur consumptief krediet

Basis, consumptief krediet

Adviseur schadeverzekering particulier

Basis, schadeverzekering particulier

Adviseur vermogen

Basis, vermogen

Adviseur inkomen

Basis, inkomen

Adviseur schadeverzekering zakelijk

Basis, schadeverzekering zakelijk, schadeverzekering particulier

Adviseur hypothecair krediet

Basis, hypothecair krediet, vermogen

Adviseur pensioen

Basis, pensioenverzekeringen, vermogen

 

Zie voor de actuele termijnen waarop PE-diploma’s behaald moeten worden de website van het CDFD. Op de website van DUO kunt u zien welke diploma’s geregistreerd zijn bij DUO en tot welke datum deze geldig zijn.