Go to content

Caribisch Nederland

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank (DNB) oefenen samen toezicht uit op financiële ondernemingen in Caribisch Nederland. Caribisch Nederland bestaat uit de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Of AFM of DNB als aanspreekpunt

Iedere onderneming heeft of de AFM of DNB als eerste aanspreekpunt. Zo is het optreden als kredietinstelling of verzekeraar in beginsel een zaak van De Nederlandsche Bank. Het optreden als aanbieder van krediet, adviseur, bemiddelaar of gevolmachtigd agent van verzekeringen of kredieten is in beginsel een zaak van de AFM.

De AFM houdt toezicht op:

  • de manier waarop financiële instellingen met hun klanten omgaan;
  • de manier waarop partijen met elkaar omgaan op de financiële markten.
De AFM moet het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten versterken. Ook internationaal;: de AFM is onderdeel van de Europese toezichtsautoriteit. Op die manier beschermt de AFM consumenten en de economische reputatie van Nederland. De AFM moedigt financiële instellingen aan om eerlijk, zorgvuldig en open om te gaan met hun klanten.

De Nederlandsche Bank houdt toezicht op:

  • het financiële systeem als geheel en zorgt ervoor dat de financiële sector stabiel en solide blijft;
  • hoe gezond een financieel bedrijf is.
Klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat het bedrijf zich houdt aan de financiële regels.

Contact

Heeft u vragen? Stuur uw vraag naar: BES@afm.nl

Postadres

Autoriteit Financiële Markten
Postbus 11723
1001 GS, AMSTERDAM

Bezoekadres

Vijzelgracht 50, Amsterdam

Telefoonnummers

+31 20 797 2000 (Algemeen telefoonnummer)
+31 20 797 3400 (Meldpunt Financiële Markten, voor consumenten)