Crowdfundingplatformen

Crowdfundingplatformen zijn gebonden aan een aantal regels. De AFM houdt toezicht op de naleving hiervan.  

Onder een crowdfundingsdienst wordt verstaan het matchen van een financieringsbehoefte van een projecteigenaar met de wil om deze financiering te verstrekken van de crowd. Dit kan door middel van het faciliteren van het verstrekken van leningen of het uitgeven van effecten. Bij effecten gaat het om ontvangst en doorgifte van orders bij (het uitgeven van) effecten en de plaatsing daarvan zonder plaatsingsgarantie. Een crowdfundingproject bedraagt maximaal 5 miljoen euro berekend over 12 maanden.

 

Bij het faciliteren van het verstrekken van leningen bestaat de mogelijkheid voor de crowdfunder om tevens portfolio management met betrekking tot de leningen aan te bieden aan de belegger. Dit kan bij de vergunningaanvraag worden aangegeven of op een later moment. De crowdfundingdienstverlener dient hier de juiste kennis en processen voor te hebben.

Onder crowdfundingdiensten valt expliciet niet het voorzien in een financieringsbehoefte van consumenten.

 

Vergunning

Hier vindt u informatie over de EU-verordeningen de vereisten voor een vergunning van de AFM. 

Toezicht

Crowdfundingplatformen zijn gebonden aan een aantal regels. De AFM houdt toezicht op de naleving hiervan.