Toezicht

Crowdfunding kent verschillende vormen. Voor loan based en equity based crowdfundingplatformen heeft u een vergunning of een ontheffing nodig. Daarnaast gelden er doorlopende verplichtingen. Andere vormen van crowdfunding vallen niet onder toezicht van de AFM. Bijvoorbeeld sponsoring en reward based crowdfunding, waarbij geen sprake is van een financiële tegenprestatie.