Go to content

Toezicht

Crowdfunding kent verschillende vormen. Voor loan based en equity based crowdfundingdienstverlening heeft u een vergunning nodig.

Andere vormen van crowdfunding vallen niet onder toezicht van de AFM, zoals donation based en reward based crowdfunding. Bij deze vormen is er geen sprake van een financiële tegenprestatie.

Na vergunningverlening gelden er doorlopende verplichtingen voor loan based en equity based crowdfundingdienstverleners. De AFM houdt toezicht op de meeste van deze doorlopende verplichtingen.

De Nederlandsche Bank

De AFM houdt, samen met De Nederlandsche Bank (DNB), toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving door crowdfundingdienstverleners. Hier vindt u alleen de doorlopende verplichtingen waar de AFM toezicht op houdt. Voor de (doorlopende) verplichtingen waar DNB toezicht op houdt, namelijk de prudentiële vereisten, verwijzen wij u naar DNB.