Go to content

Crowdfunding investeerderstoets

Voordat crowdfundingdienstverleners een niet-ervaren belegger toelaten op hun crowdfundingplatform, moeten zij beoordelen of, en, zo ja, welke crowdfundingdiensten geschikt zijn voor niet-ervaren beleggers. Om deze beoordeling te kunnen maken, moeten crowdfundingdienstverleners zorgen voor een toelatingskennistest en simulatie van de capaciteit van een niet-ervaren belegger om verlies te dragen.

Wanneer een investeerderstoets?

De toelatingskennistest bevat vragen over ervaring, beleggingsdoelstellingen en financiële situatie van de belegger en zijn basisinzicht in de risico's verbonden aan het beleggen via het crowdfundingplatform.

De regels voor de toelatingskennistest en de simulatie van de capaciteit om verlies te dragen zijn vastgelegd in de Europese crowdfundingverordening (ECSPR) en verder uitgewerkt in Gelegeerde Verordening 2022/2114. Daarnaast is het raadzaam om de Q&A’s van ESMA door te nemen.

Extra aandachtspunten van de AFM op de toelatingskennistest

De toelatingskennistest heeft twee doelen: vaststellen of crowdfunding past bij belegger en de belegger wijzen op de risico’s van crowdfunding.

De AFM geeft de volgende extra aandachtspunten mee bij het ontwerpen van de toelatingskennistest:

• Voor crowdfunding relevante onderwerpen, zoals defaults, verhandelbaarheid, spreiding, risico’s van startende ondernemingen in vergelijking met bestaande bedrijven en de risico’s ten opzichte van spaarproducten, zouden onderdeel moeten zijn van de test.

• Idealiter wordt zoveel mogelijk daadwerkelijke kennis en feiten uitgevraagd in plaats van subjectieve beoordelingen. We illustreren dit met een voorbeeld. Een platform wil het kennisniveau van beleggers vaststellen:

- Niet: Vraag: “Hoeveel kennis heeft u van crowdfunding?”
Antwoordmogelijkheden: “A: veel, B: een beetje, C: weinig”

-Wel: Vraag: “Geef voor onderstaande producten aan hoe groot de kans is om (een deel van) je investering kwijt te raken. Bijvoorbeeld voor: Nederlandse staatsobligaties, AEX aandelen, crowdfunding etc.).
Antwoordmogelijkheden: “A: zeer klein, B: klein, C: gemiddeld, D: groot, E: zeer groot”.

• De AFM vindt het positief als beleggers een persoonlijke terugkoppeling ontvangen die gebaseerd is op de door hen gegeven antwoorden, het liefst voorzien van praktische tips. In de ogen van de AFM is dit een best practice.

Zorg voor terugkoppelingen die bondig zijn en neem eventueel een verwijzing op naar meer informatie. Lange teksten kunnen beleggers afschrikken.

Bedenktijd

Wij vinden het belangrijk dat de consument een bewuste keuze maakt om te investeren. Daarom moeten crowdfundingdienstverleners de mogelijkheid tot reflectie bieden.
De ECSPR bepaalt dat een crowdfundingdienstverlener moet voorzien in een precontractuele bedenktijd van 4 kalenderdagen voor niet-ervaren beleggers.

Gedurende deze bedenktijd mag de niet-ervaren belegger zijn/haar beleggingsaanbod of blijk van belangstelling voor het crowdfundingaanbod te allen tijde intrekken zonder opgave van redenen en zonder daarvan enig nadeel te ondervinden.