Go to content

Vereisten en vergunning

Voor het verrichten van financiële diensten zoals het matchen van bedrijfsfinancieringsbelangstellingen van beleggers en projecteigenaren is een vergunning van de AFM nodig.

Let op: bestaande crowdfundingdienstverleners moeten uiterlijk op 11 november 2023 over een ECSPR-vergunning beschikken om hun dienstverlening te kunnen voortzetten. Vraag daarom zo snel mogelijk maar uiterlijk 11 mei 2023 een vergunning aan. Zo verwacht de AFM dat de aanvraag behandeld kan zijn voor 11 november 2023, mits deze aanvraag volledig en van goede kwaliteit is.