Vereisten en vergunning

Voor het verrichten van financiële diensten zoals het samenbrengen van geldgevers en geldvragers is een ontheffing of vergunning van de AFM nodig. Aan deze ontheffing of vergunning zijn voorschriften en wettelijke verplichtingen verbonden.