Go to content

Betrouwbaarheid en geschiktheid

Personen die betrokken zijn bij het bestuur van een crowdfundingdienstverlener moeten betrouwbaar en/of geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie. Het gaat om elke natuurlijke persoon die lid is van bestuursorganen of toezichthoudende organen van een crowdfundingdienstverlener en elke natuurlijke persoon die het bedrijf feitelijk leidt.

Toetsing

Als deze personen aantreden bij een crowdfundingdienstverlener worden zij door de AFM getoetst op betrouwbaarheid en/of geschiktheid.

Aandeelhouders met 20% of meer van de aandelen en/of stemrechten in de crowdfundingdienstverlener dienen te worden getoetst op betrouwbaarheid.

Meer informatie over toetsingen van personen vindt u bij Toetsingen bestuurders en commissarissen.

Aan- of afmelding bestuurder of (>20% ) aandeelhouder

Aan- of afmelden kan via het e-mailadres CSPvergunningaanvraag@afm.nl. De benodigde formulieren zijn ook op deze pagina te vinden.