Go to content

Vermogensscheiding

Het vermogen van een crowdfundingplatform moet worden gescheiden van het vermogen van de geldgevers en geldvragers van dat platform.

In geval van betalingsproblemen of faillissement van de crowdfundingdienstverlener voorkomt vermogensscheiding dat de geldgevers en geldnemers hun investering/financiering verliezen. Vermogensscheiding bij crowdfunding is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering.

De Europese crowdfundingverordening stelt daarom strenge eisen aan de inrichting van betaalstromen en de bewaring van effecten of voor crowdfunding toegelaten instrumenten.

Betaaldienstverlening

Een crowdfundingdienstverlener kan op drie manieren de betaaldienstverlening inrichten:

1. Een crowdfundingdienstverlener kan zelf de betaaldiensten verrichten. Hij mag dat alleen doen als hij over een vergunning als betalingsdienstverlener beschikt.

2. Door een samenwerking aan te gaan met een vergunninghoudende betaaldienstverlener of een elektronisch geldinstelling die ook betaaldiensten mag verlenen. Deze dienstverleners nemen de volledige betaaldienstverlening uit handen van de crowdfundingdienstverlener en staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB).

3. Indien een crowdfundingdienstverlener noch zelf, noch via een derde betalingsdiensten in verband met crowdfundingdiensten aanbiedt, treft en handhaaft hij regelingen om ervoor te zorgen dat projecteigenaren financiering van crowdfundingprojecten of enige andere betaling alleen aanvaarden door middel van een vergunnighoudende betalingsdienstaanbieder.

Bewaring

Effecten, of voor crowdfunding toegelaten instrumenten, die worden aangeboden op een crowdfundingplatform en die kunnen worden geregistreerd op een op naam van een belegger geopende effectenrekening of die fysiek kunnen worden geleverd aan een bewaarnemer, moeten in bewaring worden genomen door de crowdfundingdienstverlener of door een derde. De crowdfundingdienstverlener of deze derde moet wel over een vergunning als beleggingsonderneming of kredietaanbieder beschikken.