Go to content

Aan- en afmelden Europees paspoort

Indien een Nederlandse crowdfundingdienstverlener grensoverschrijdende diensten wil gaan aanbieden in een of meer EU-lidstaten, dan is daarvoor een Europees paspoort nodig. Hiervoor is een notificatie vereist op grond van artikel 18 ECSPR.

Aanmelden Europees paspoort

Als u binnen de Europese Unie grensoverschrijdende diensten wil verlenen, verstrekt u aan de AFM de in artikel 18, lid 1 ECSPR benoemde informatie door middel van het invullen van het formulier Template ECSPR notifications. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar het volgende emailadres: crowdfundingpassporting@afm.nl

De AFM brengt geen kosten in rekening voor de uitgaande notificatie van een Europees paspoort. Binnen tien werkdagen na ontvangst van de melding informeert de AFM de toezichthouder van de lidstaat waar de crowdfundingdienstverlener wil gaan aanbieden. De AFM informeert tevens ESMA binnen de aangegeven 10 werkdagen. Daarnaast zal u van de AFM een melding krijgen wanneer de mededeling richting het andere lidstaat en ESMA is gedaan.

U kunt aanvangen met het verlenen van crowdfundingdiensten in een andere lidstaat dan die waarvan de AFM u een vergunning had verleend, vanaf de datum van ontvangst van de hierboven genoemde melding, of uiterlijk 15 kalenderdagen na de indiening van de correcte informatie bij de AFM.

Afmelden Europees paspoort

Als een crowdfundingdienstverlener geen gebruik meer maakt van een Europees Paspoort, dan moet dit aan de AFM worden doorgegeven via crowdfundingpassporting@afm.nl. De AFM bericht vervolgens de betreffende toezichthouder(s) en ESMA. De AFM brengt hiervoor geen kosten in rekening.

De wijzigingen zullen worden opgenomen in het register dat ESMA bijhoudt.