Go to content

Verplichte meldingen

Als er iets verandert in uw onderneming kan dat van invloed zijn op de vergunning die de AFM heeft verleend op basis van de informatie die u destijds heeft aangeleverd. Daarom schrijft de wet voor dat een crowdfundingdienstverlener materiële wijzigingen ten aanzien van onderwerpen die in het kader van de vergunningverlening zijn getoetst, moet melden bij de AFM.

Dit heet een materiële wijziging en wordt beschreven in artikel 15 lid 3 Verordening (EU) 2020/1503. Voorbeelden van materiële wijzigingen die uw onderneming moet melden zijn:

• fusies of overnames
• structuurwijzigingen
• naamswijziging van de onderneming
• uitbesteding van werkzaamheden of beëindiging van deze uitbesteding
• wijzigingen van statuten of rechtsvorm

Wijzigingen ten aanzien van informatie die tijdens de vergunningverlening is verstrekt, dienen gemeld te worden via het e-mailadres toezicht_am@afm.nl.

Wijzigingen die zien op de aan- en afmeldingen van toetsbare personen dienen gemeld te worden via het e-mailadres cspvergunningaanvraag@afm.nl.

Aanvragen voor het verlenen of intrekken van een (deel)vergunning of Europese paspoorten moeten ingediend worden via het e-mailadres crowdfundingpassporting@afm.nl.