Go to content

Privacy

Als u via de website informatiemateriaal bestelt, of als u zich aanmeldt voor onze e-mailservice, dan worden uw persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor verzending. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verzending.

Via onder meer de website van de AFM is het mogelijk om klachten, tips en signalen over financiële ondernemingen aan de AFM te sturen. De AFM hecht daar veel waarde aan. Om contact met u op te kunnen nemen vraagt de AFM om uw persoonsgegevens. Het is echter ook mogelijk uw klacht anoniem te melden.

Download onze privacyverklaring

Mogelijk dat de AFM uw e-mailadres nog eenmaal gebruikt om u uit te nodigen om deel te nemen aan het AFM Consument&Panel.

Verwerkingsregister

De doeleinden ten behoeve waarvan de AFM persoonsgegevens verwerkt zijn vastgelegd in meldingsformulieren. De meldingsformulieren worden door de AFM bijgehouden in een verwerkingsregister.

Als u het register wilt raadplegen, stuurt u dan een brief naar Autoriteit Financiële Markten, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 11723, 1001 GS, AMSTERDAM of een e-mail naar FG@afm.nl.