Go to content

Toegankelijkheid

De informatie op onze website moet voor iedereen goed toegankelijk zijn. Dat geldt natuurlijk ook voor mensen met beperkingen, en voor mensen die onze site bezoeken met ondersteunende hulpmiddelen. Daarom willen we de informatie zo aanbieden dat iedereen deze eenvoudig kan lezen en gebruiken.

Toegankelijkheidsverklaring

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat websites van de overheid moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

De toegankelijkheidsverklaring van onze website is gepubliceerd bij de Rijksoverheid


Status toegankelijkheidslabel van AFM.NL. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

 

Downloadbare bestanden

Bij plaatsing van (multimedia-)bestanden maken wij gebruik van open bestandsformaten. Documenten worden in principe in pdf-formaat aangeboden. In de opmaak van deze bestanden wordt rekening gehouden met de WCAG 2.1 AA standaard.

Bepaalde bestanden bieden we in het oorspronkelijke bestandsformaat aan. Dat zijn de bestanden waarbij verdere bewerking mogelijk moet blijven of die een bepaalde basisfunctionaliteit bieden die bij omzetting naar andere formaten verloren gaat. In deze gevallen wordt dus afgeweken van het gebruik van open standaarden. Denk bijvoorbeeld aan grafieken in Microsoft Excel.

Niet tevreden? Laat het ons weten!

Bent u niet tevreden over de toegankelijkheid van onze website? Laat dit ons dan weten door middel van het contactformulier. Zo helpt u mee aan het verder verbeteren van onze website. Wij gaan uw melding onderzoeken en informeren u over een oplossing.