Go to content

Over deze website

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij de AFM streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Heeft u vragen over de inhoud van de website? Neem dan contact met ons op.

Disclaimer

Aan de informatie op de website van de AFM kunnen geen rechten ontleend worden. De AFM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. De AFM is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

Responsible disclosure

Een zwakke plek in een ICT-systeem van de AFM, zoals afm.nl, kunt u melden aan het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Het NCSC is het centrale informatieknooppunt en expertisecentrum voor cybersecurity in Nederland en valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. U kunt de melding doen via het e-mailadres cert@ncsc.nl. Meld de kwetsbaarheid voordat u dit aan de buitenwereld kenbaar maakt. Zo kan de AFM eerst maatregelen treffen. Dit heet 'Responsible Disclosure'.

Op het gebied van informatiebeveiliging moet de AFM aan rijksoverheidsnormen voldoen. Wilt u weten waar een melding aan moet voldoen of wat er met uw melding gebeurt, kijk dan voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.

Copyright

De AFM behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding van de AFM is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden.

Cookies en webstatistieken

De AFM maakt gebruik van cookies en webstatistieken om beter inzicht te krijgen in het gebruik van haar website door de verschillende bezoekers. Met die informatie kan de AFM haar website verbeteren en beter laten aansluiten op uw behoeften.

Data trackers

Onze website bevat vier data trackers:

DoubleClick
Dit is het advertentienetwerk van Google. DoubleClick wordt geladen op het websiteonderdeel Werken bij AFM, zodat er online marketing tools ingezet kunnen worden voor de werving van nieuw personeel en trainees. DoubleClick is momenteel niet actief en wordt binnenkort van de website verwijderd.

SiteImprove
SiteImprove wordt gebruikt om inzicht te krijgen in wat bezoekers doen op de website. De data die met SiteImprove wordt verzameld is geanonimiseerd en niet naar een persoon te herleiden.

Tag Manager
Tag Manager wordt gebruikt om eenvoudig codes te kunnen plaatsen op de website. Tag manager doet op zichzelf niks. Codes die wij via Tag Manager plaatsen bevatten geen privacygevoelige informatie.

New Relic
New Relic is onze performance monitoring tool. Hiermee houden we in de gaten of de website snel reageert. Als er problemen zijn of klachten dat een pagina slecht laadt dan kunnen we dit in kaart brengen met New Relic. Alle data die New Relic verzamelt zijn gemiddeldes die geanonimiseerd aan New Relic verstuurd worden. New Relic bevat dus geen gebruikersdata.