Go to content

Dienstverlening aan consumenten

Consumenten maken gebruik van een financieel product of dienst veelal om een financieel doel te behalen. Hierbij kan gedacht worden aan vermogensopbouw of vermogensbehoud (beleggen, verzekeren en sparen), het afdekken van risico's (verzekeren), een (toekomstige) uitgave doen (beleggen, hypothecair en consumptief krediet) of betalen. 

Goede informatie helpt de consument bij het vaststellen van de risico’s die aan een product verbonden zijn en bij het beantwoorden van de vraag of het product/dienst in zijn behoeften voorziet.

Info-verstrekking

Als financiële onderneming beschikt u ten opzichte van de consument over een grote kennisvoorsprong. Informatie die correct, duidelijk en niet misleidend is, draagt bij aan het verkleinen van deze kennisvoorsprong.

Klantrelatie

Voor de consument is het belangrijk dat de gekozen oplossingen, de product en/of de diensten, blijven voldoen of bijdragen aan dat beoogde doel. Doorlopende ondersteuning draagt eraan bij dat het doel behaald wordt.