Go to content

Informatieverstrekking

Bij informatieverstrekking bij producten en/of diensten moet u denken aan reclame-uitingen (tv, radio, websites, zoekmachineadvertenties, banners, brochures etc.), maar ook aan offertes, kredietprospectus, essentiële-informatiedocument, essentiële beleggersinformatie, website informatie en andere documenten.

Als financiële onderneming beschikt u ten opzichte van de consument over een grote kennisvoorsprong. Deze kennisvoorsprong wordt onder andere veroorzaakt door de complexiteit van financiële producten en de geringe ervaring van consumenten met financiële producten.

Informatie die correct, duidelijk en niet misleidend is, draagt bij aan het verkleinen van deze kennisvoorsprong. Het is van belang dat de informatie aan de consument over financiële producten en/of diensten de consument in staat stelt een weloverwogen keuze te maken.

Wij adviseren u om de toepasselijke wet- en regelgeving te raadplegen wanneer u informatie opstelt en u zo nodig bij te laten staan door een juridischadviseur. In veel gevallen bestaan er aanvullende regels die via uw brancheorganisatie of via een gedragscode van toepassing zijn. Deze regels zijn hier niet opgenomen (tenzij dit expliciet wordt vermeld).

U treft op de pagina’s over informatieverstrekking informatie aan die u helpt bij het opstellen van volledige, duidelijke, correcte en niet misleidende informatie over financiële producten en/of diensten.