Go to content

Financiele producten

Er zijn wettelijke voorschriften waar reclame en overige informatie over financiële producten aan moet voldoen. Deze wettelijke voorschriften moeten de consument in staat kunnen stellen een weloverwogen oordeel te vormen over het betreffende financiële product. 

Goede informatie helpt de consument bij het vaststellen van de risico’s die aan een product verbonden zijn en bij het beantwoorden van de vraag of het product/dienst in zijn behoeften voorziet.