Telefoonkrediet

Verkoopt u mobiele telefoons aan consumenten waarbij de klant niet in één keer de aanschafkosten voor het toestel betaalt en is het toestel meer waard dan €250? Dan is sprake van kredietverlening waarop regels uit de Wet op het financieel toezicht (Wft) van toepassing zijn. In bepaalde gevallen heeft u daarvoor een vergunning nodig.

Telefoonkredieten vallen onder de Wft

Mobiele telefoons worden vaak in combinatie met een telefoonabonnement aangeboden voor een vaste prijs per maand. De looptijd is meestal 12 of 24 maanden. In deze periode worden de aanschafkosten van de mobiele telefoon afbetaald. Krediet voor een telefoon is een vorm van krediet dat onder de Wft valt. De Wft is bedoeld om consumenten te beschermen en kent bijvoorbeeld regels die waarborgen dat de klant niet te veel leent. Ook de reclame die u maakt en de informatie die u de klant hierover verstrekt, zijn aan regels gebonden en moeten correct, duidelijk en niet misleidend zijn. De Wft is alleen van toepassing op kredietverlening aan consumenten. 

Op welke dienstverlening is de Wft niet van toepassing?

Op de volgende activiteiten houdt de AFM geen toezicht: 
 1. De klant sluit een sim-only of prepaid abonnement af. In dit geval wordt er geen toestel gekocht waarbij de aankoopprijs in termijnen wordt afbetaald en is er geen sprake van krediet. 
 2. De klant betaalt de aankoopprijs van het telefoontoestel in één keer. In dit geval wordt het toestel niet in meerdere termijnen afbetaald en is er geen sprake van krediet. 
 3. De klant betaalt het telefoontoestel in maximaal drie maanden af zonder noemenswaardige kosten of rente (in de Wft worden dit onbetekenende kosten genoemd). Deze vorm van afbetaling is van de Wft uitgezonderd. 
 4. De klant is geen consument, maar een onderneming. Een consument is een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Kredietverlening aan zakelijke klanten, die zich registreren met KvK-nummer, vallen niet onder de Wft. 
 5. De klant huurt of leaset het toestel, waarbij de klant nooit het eigendom van het toestel verkrijgt (al dan niet tegen betaling). Na de leaseperiode moet het toestel worden teruggegeven aan degene die het toestel verhuurt of via wie het toestel wordt geleased. Voor deze activiteiten hoeft u dus geen vergunning bij de AFM aan te vragen. 
 

Op welke dienstverlening is de Wft wel van toepassing?

De Wft is van toepassing op het aanbieden van, het bemiddelen in en adviseren over telefoonkredieten. In het overzicht kunt u nagaan op welke wijze uw dienstverlening wordt gekwalificeerd. Vervolgens kunt u hieronder lezen welke regels van toepassing zijn, of u een vergunning moet aanvragen of dat u vrijgesteld bent van de vergunningplicht. 

Afbeelding plaatsen
 
Verschillende telecomaanbieders hebben een kredietonderneming opgericht met een vergunning voor het aanbieden van telefoonkrediet. Met deze onderneming zullen zij u als verkoopkanaal inschakelen om te bemiddelen bij de verkoop van mobiele telefoons op afbetaling.

Mobiele telefoons verkopen zonder vergunning

Als u alleen bemiddelt in de verkoop van telefoons die met een telefoonkrediet worden betaald aan de kredietonderneming en u niet adviseert over het telefoonkrediet, dan heeft u geen vergunning nodig. U kunt dan gebruik maken van een vrijstelling van de vergunningplicht voor bemiddelaars.
 
Om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling moet u aan drie voorwaarden voldoen:
 1. U bemiddelt in het krediet voor de mobiele telefoon. U adviseert niet over het telefoonkrediet en u biedt geen telefoonkrediet aan. 
 2. De looptijd van het telefoonkrediet is niet langer dan de verwachte economische levensduur van de mobiele telefoon. Aan deze voorwaarde is in ieder geval voldaan als de telefoon in maximaal 24 termijnen wordt afbetaald; en 
 3. U heeft een andere hoofdwerkzaamheid dan bemiddelen in telefoonkrediet, bijvoorbeeld het verkopen van telefoonabonnementen of andere producten en diensten.
Als u gebruik wilt maken van de vrijstelling is het heel belangrijk dat u dus niet adviseert over het telefoonkrediet en u aan de voorwaarden houdt. Bij twijfel is het altijd raadzaam om contact op te nemen met een juridisch adviseur. 
Wij verwachten dat veel verkoopkanalen die telefoonkredieten verkopen, gebruik kunnen maken van de vrijstelling voor bemiddelaars in goederenkrediet. Wel moet u er dan goed voor zorgen dat er niet wordt geadviseerd over het krediet voor de mobiele telefoon en moet aan de overige voorwaarden van de vrijstelling worden voldaan (deze kunt u teruglezen in de bijlage). Kunt of wilt u geen gebruik maken van de vrijstelling, bijvoorbeeld omdat u zelf telefoonkrediet aanbiedt of hierin adviseert? Dan moet u een vergunning bij de AFM aanvragen. 
 

Een vergunning aanvragen

Als u wilt blijven adviseren over telefoonkredieten of zelf telefoonkredieten aanbiedt, dient u een vergunning aan te vragen via het AFM-portaal. Aan de aanvraag van een vergunning zijn kosten verbonden. Na verlening van de vergunning betaalt u ook jaarlijkse kosten aan de AFM. Wij raden u aan om u goed voor te bereiden. 

Gebruik maken van de vrijstelling

Als u gebruik wilt maken van de vrijstelling is het heel belangrijk dat u dus niet adviseert over het telefoonkrediet en u aan de voorwaarden houdt. Bij twijfel is het altijd raadzaam om contact op te nemen met een juridisch adviseur. U wilt gebruik maken van de vrijstelling en gaat dus niet adviseren. Wat betekent dit? 
 • U mag alles vertellen over het telefoonabonnement. De Wft is hierop niet van toepassing. 
 • U mag alles vertellen over de mogelijkheden van het telefoontoestel, waaronder de technische specificaties en de functies. 
 • U mag de klant niet adviseren om op krediet te kopen. De klant dient dit zelf te beslissen. U mag de klant ook niet adviseren over de looptijd van het krediet. 
 • U mag de klant informeren over de prijzen voor de aanschaf van een bepaalde mobiele telefoon bij de diverse telecomaanbieders, maar u mag geen aanbeveling doen bij welke aanbieder het telefoonkrediet het beste kan worden aangeschaft (ook niet als de telefoon bij een bepaalde aanbieder goedkoper is). 
 

AFM-toezicht op de verkoop van telefoonkredieten

Het toezicht door de AFM op telefoonkredieten heeft gevolgen voor u als aanbieder.
 • De telecomaanbieder moet overtredingen bij verkoopkanalen waarmee wordt samengewerkt, bij de AFM melden. U dient de telecomaanbieder ook in staat te stellen aan de Wft te voldoen.  
 • De AFM houdt toezicht, maar doet dit risicogestuurd. Dit betekent dat de AFM bijvoorbeeld optreedt als wij signalen ontvangen dat een bepaalde onderneming zich niet aan de wet houdt. 
 • De AFM heeft zogenaamde handhavende bevoegdheden als u zich niet aan de wet houdt. Dit varieert van een waarschuwing tot een aanwijzing of een boete. 

Veranderingen voor de consument

De afspraken over het telefoonkrediet zullen afzonderlijk worden overeengekomen en vermeld, naast de afspraken over het telefoonabonnement. De prijzen van mobiele telefoons met en zonder abonnement worden hierdoor beter inzichtelijk en kunnen beter met elkaar worden vergeleken. Er mogen geen kosten voor de mobiele telefoon worden verwerkt in het telefoonabonnement. Het is niet toegestaan om het toestel dat op afbetaling wordt gekocht, als ‘gratis’ of tegen € 0,- aan te prijzen.

Het is ook niet toegestaan om te indruk te wekken, dat het telefoonkrediet gemakkelijk te krijgen is. Daarnaast moet de consument bij een telefoonkrediet van meer dan € 250 naar gegevens over inkomen en woonlasten worden gevraagd. Met deze gegevens kan de aanbieder berekenen of de consument het telefoonkrediet (de maandelijkse aflossingstermijn) op verantwoorde wijze kan dragen. Het kan gebeuren dat uit deze berekening blijkt dat het niet verantwoord is om het telefoonkrediet te verstrekken. De klant kan de mobiele telefoon in die gevallen alleen direct afrekenen (of in drie maandtermijn tegen onbetekenende kosten), dan wel een dusdanige aanbetaling doen dat het telefoonkrediet (de maandelijkse aflossingstermijn) wel verantwoord is.

Belangrijke punten voor informatieverstrekking aan consumenten

Belangrijke aandachtspunten bij informatieverstrekking zijn:
 • Uw informatieverstrekking moet correct, duidelijk en niet misleidend zijn. 
 • U moet de consument verplicht het Europese standaardformulier verstrekken over het krediet. Deze informatie zal door de telecomaanbieder worden opgesteld. Gedurende de looptijd van het krediet moet de consument op de  hoogte worden gesteld van wezenlijke wijzigingen in informatie die eerder is verstrekt.
 • Bij reclame-uitingen voor consumptief krediet gelden bepaalde eisen. In een reclame voor een abonnement met een mobiele telefoon op afbetaling (telefoonkrediet) moet bijvoorbeeld de waarschuwing ‘Let op! Geld lenen kost geld’ worden vermeld. Ook moet in bepaalde gevallen een krediettabel in een voorgeschreven format worden opgenomen.
Op onze website staat meer informatie over informatieverstrekking bij kredieten.
 

Vragen over de regels uit de Wft?

Heeft u vragen over het aanvragen van een vergunning? Dan kunt u contact opnemen met ons Ondernemersloket of via e-mail ondernemersloket@afm.nl

Veelgestelde vragen

Vallen de dealers van mobiele telefoons ook onder het toezicht van de AFM?

Er zijn hoofddealers en subdealers (zoals telecom- en webwinkels) in telefoonabonnementen die deze abonnementen al dan niet in combinatie met een mobiele telefoon op afbetaling verkopen. Voor mobiele telefoons op afbetaling zijn zij bemiddelaar in telefoonkrediet. Ter bescherming van de consument zijn ook bemiddelaars gebonden aan bepaalde eisen in de Wft. Het maakt voor de bescherming van de consument dan ook niet uit of het telefoonkrediet rechtstreeks wordt afgesloten bij de telecomaanbieder of in de telecom(web)winkel.
Is de dealer zelf degene die het krediet verstrekt? Dan is hij niet een bemiddelaar, maar een aanbieder van krediet. In dat geval heeft de dealer een Wft-vergunning nodig.