Pensioenen

Pensioeninkomen is een belangrijke bron van inkomsten als je met pensioen gaat. Dit bedrag komt bovenop het basispensioen van de overheid dat geregeld is in de  Algemene Ouderdomswet (AOW).

Het grootste risico is dat consumenten er te laat achter komen dat ze na hun pensionering te weinig inkomsten hebben in verhouding tot hun uitgaven. Daarom is het van belang dat die consumenten op tijd overzicht krijgen van hun pensioeninkomen. Op basis van die gegevens kunnen de deelnemers keuzes maken of de verwachtingen bijstellen.

Belang consumenten

Consumenten hebben alle belang bij:
  • een tijdig overzicht van hun pensioen
  • inzicht in de hoogte van het opgebouwde en nog op te bouwen pensioen
  • inzicht in de onzekerheden en risico’s van hun pensioen.