Go to content

Klantrelatie

Consumenten maken gebruik van een financieel product of dienst veelal om een financieel doel te behalen. Hierbij kan gedacht worden aan vermogensopbouw of vermogensbehoud (beleggen, verzekeren en sparen), het afdekken van risico's (verzekeren), een (toekomstige) uitgave doen (beleggen, hypothecair en consumptief krediet) of betalen.

Het financiële doel is een afgeleide van wat de consument daadwerkelijk voor ogen heeft; ook bij tegenslag kunnen blijven wonen in je eigen huis of eerder stoppen met werken. Voor de consument is het belangrijk dat de gekozen oplossingen, de product en/of de diensten, blijven voldoen of bijdragen aan dat beoogde doel.

Veranderingen in het persoonlijke leven van consumenten of in de financiële markten kunnen tot gevolg hebben dat eerder gekozen financiële oplossingen niet meer bij de klantsituatie passen en soms zelfs leiden tot financiële problemen voor consumenten. Doorlopende ondersteuning draagt eraan bij dat consumenten hun financiën op orde houden, financieel weerbaarder worden en blijven en in het geval van problemen waar mogelijk uitzicht hebben op een duurzame oplossing.