Go to content

AFM & consumentengedrag

Als gedragstoezichthouder willen we ervoor zorgen dat mensen (in staat zijn om) verstandige financiële keuzes (te) maken. Consumenten beslissen niet alleen rationeel op basis van informatie; ze worden onbewust ook sterk beïnvloed door de wijze waarop een keuze wordt gepresenteerd. De AFM vergroot haar kennis over het beslisgedrag van consumenten door op de hoogte te blijven van gedragswetenschappelijke inzichten en door onderzoek te doen. Deze kennis zetten we in om risico’s te identificeren en om effectieve interventies en beleid te ontwikkelen.

Waarom richt de AFM zich op consumentengedrag?

Door de kennis op het gebied van het gedrag van consumenten en beleggers te vergroten, wordt de effectiviteit van het toezicht versterkt. Uit gedragswetenschappelijk onderzoek weten we dat consumenten en beleggers vaak weinig actie ondernemen, een beperkte focus hebben, zich richten op het heden en bochten afsnijden bij het inschatten van de toekomst.
 
We beoordelen of er mogelijk op een negatieve manier wordt ingespeeld op psychologische mechanismen in de keuzeomgeving van consumenten. Daarnaast stimuleren we marktpartijen om gedragswetenschappelijke inzichten op een positieve manier in te zetten en te zoeken naar effectieve interventies. Het is belangrijk dat marktpartijen toetsen of interventies daadwerkelijk bijdragen aan het gewenste gedrag.

Samenwerking

Het team Consumentengedrag investeert in de verdere kennisopbouw en kennisdeling op het terrein van consumentengedrag. Om ons toezicht verder te ontwikkelen zijn ideeën en bijdragen vanuit de markt, wetenschap en andere betrokkenen belangrijk. Hoe u kunt samenwerken met de AFM op dit gebied leest u hier.