Experimenten / randomised controlled trials

Om te bepalen welk effect bepaald beleid of een bepaald ontwerp van de keuzeomgeving heeft, voer je een experiment uit. Experimenten, ook wel randomised controlled trials, A/B testen of split runs genoemd, zijn de gouden standaard voor onderzoek naar de effectiviteit van bepaalde beleidsmaatregelen of het ontwerp van een keuzeomgeving. Het uitvoeren van een experiment is de enige manier om met zekerheid causale verbanden aan te tonen.

Een goed experiment voldoet aan een aantal voorwaarden:

  • Op basis van toeval toewijzen van consumenten aan verschillende varianten
  • Voldoende observaties voor elke geteste variant
  • Een vooraf geformuleerd duidelijk (gedrags)doel

Wilt u meer weten over het opzetten van een experiment, neem dan contact op via consumentengedrag@afm.nl.

Zeven stappen voor een betrouwbaar gedragsexperiment

In de handleiding ‘Hoe voer ik een betrouwbaar gedragsexperiment uit?’  krijgt u in 7 praktische stappen uitleg over de manier waarop u onderzoek kan doen voor een beter inzicht  in het gedrag van consumenten. Het geeft u de mogelijkheid om op basis van duidelijke cijfers keuzes te maken voor effectieve interventies en keuzeomgevingen in het belang van de klant.

 

We beschrijven de 7 stappen voor medewerkers van financiële ondernemingen die een gedragsexperiment uitvoeren. De handleiding is ook nuttig voor wie een opdracht geeft tot het uitvoeren van campagnes en acties die erop gericht zijn om klanten in beweging te brengen.

 

Bekijk deze video op YouTube over hoe verzekeraars 'behavioral economics-gedragswetenschappen' in de praktijk kunnen toepassen.