Samenwerking

De toepassing van gedragswetenschappen in het toezicht is nog in ontwikkeling. Om ons toezicht goed en snel te ontwikkelen, zijn ideeën en bijdragen vanuit de markt, wetenschap en andere betrokkenen nodig. We nodigen daarom financiële ondernemingen, consumentenorganisaties, regelgevers, toezichthouders en wetenschappers uit om met ons mee te denken over dit onderwerp. Bijvoorbeeld over:

  • Innovatieve manieren waarop informatie gepresenteerd kan worden
  • De inrichting van de keuzeomgeving in het belang van de consument
  • Het uitvoeren van experimenten

Onderzoek

Om te achterhalen wat wél en wat niet werkt, verrichten we graag experimenten in samenwerking met andere partijen. Bijvoorbeeld door gezamenlijk marktonderzoeken uit te voeren. Zo kunnen we aantoonbaar bijdragen aan goede financiële beslissingen van consumenten en het herstel van vertrouwen in de financiële sector.

 

Wilt u samenwerken met de AFM en bijdragen aan het ontwikkelen van inzichten op het gebied van consumentengedrag? Neem dan contact op via consumentengedrag@afm.nl. Voor overige vragen kunt u contact opnemen via het Ondernemersloket.